Trở lại

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương : Quảng Ninh

Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ không bảo đảm, m (h/năm) hoặc hệ số bảo đảm K

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày: 20 năm: từ 1982 đến 2001

Mùa hè

m,
h/năm
KI,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
Mbar (mmHg)
01,000108,00 / 25,7936,072,531,41001,3 (750,5)
350,99693,71 / 22,3834,665,028,71001,3 (750,5)
500,99492,97 / 22,2034,464,828,51001,3 (750,5)
1000,98991,29 / 21,8034,264,328,21001,3 (750,5)
1500,98390,15 / 21,5334,064,127,91001,3 (750,5)
2000,97789,51 / 21,3833,764,627,81001,3 (750,5)
2500,97188,94 / 21,2433,465,227,71001,3 (750,5)
3000,96688,35 / 21,1033,265,927,61001,3 (750,5)
3500,96087,85 / 20,9833,066,127,51001,3 (750,5)
4000,95487,50 / 20,9032,966,027,41001,3 (750,5)
4500,94987,14 / 20,8132,965,927,31001,3 (750,5)
5000,94386,78 / 20,7332,865,827,21001,3 (750,5)

Mùa đông

m,
h/năm
KI,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar(mmHg)
01,00016,00 / 3,826,068,93,71015,0 (760,8)
350,99622,72 / 5,438,483,07,11015,0 (760,8)
500,99423,69 / 5,668,983,17,51015,0 (760,8)
1000,98925,41 / 6,079,882,28,31015,0 (760,8)
1500,98326,84 / 6,4110,285,49,01015,0 (760,8)
2000,97727,95 / 6,6710,785,59,41015,0 (760,8)
2500,97128,86 / 6,8911,185,99,81015,0 (760,8)
3000,96629,59 / 7,0711,585,610,21015,0 (760,8)
3500,96030,32 / 7,2411,885,710,51015,0 (760,8)
4000,95431,00 / 7,4012,085,910,81015,0 (760,8)
4500,94931,60 / 7,6512,385,811,01015,0 (760,8)
5000,94332,21 / 7,6912,685,811,31015,0 (760,8)