Trở lại

Bài viết

admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương: Cà Mau

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1985 đến 2004 Mùa…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương : Cần Thơ

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 14 năm: từ 1986 đến 1997 và…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010: Địa phương: TP Hồ Chí Minh

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1983 đến 2002…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương: Đà Lạt

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1985 đến 2004…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương: Nha Trang

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 19 năm gồm 2 giai đoạn:…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010: Địa phương: Buôn Mê Thuột

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1981 đến 2000 Mùa…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương: Đà Nẵng

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1985 đến 2004…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương: Nghệ An

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm gồm 2 giai đoạn:…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương: Hà Nội

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1971 đến 1990…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương : Quảng Ninh

Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010, Địa Phương: Yên Bái

Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010: Địa phương: Lạng Sơn

Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ…

Đọc thêm
admin 2021-07-06

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010 : Địa điểm: Lai Châu

Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ…

Đọc thêm
admin 2021-07-06

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010 : Địa phương Sapa

Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ…

Đọc thêm
admin 2021-07-05

Tiêu chuẩn TCVN 5687:2010. Phụ lục B - Hà Giang

Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ…

Đọc thêm
admin 2021-06-27

5687:2010 - Cấp thoát nước

11 – Cấp thoát nước 11.1. Nước cấp cho buồng phun, giàn phun ẩm, phun…

Đọc thêm
admin 2021-06-27

5687:2010 - Các giải pháp cấu tạo kiến trúc có liên quan

10 – Các giải pháp cấu tạo kiến trúc có liên quan 10.1. Các lỗ…

Đọc thêm
admin 2021-06-27

5687:2010 - Cấp điện và tự động hóa

9 – Cấp điện và tự động hóa 9.1. Nguồn điện cấp cho các hệ…

Đọc thêm
admin 2021-06-27

5687:2010 - Sử dụng nguồn năng lượng nhiệt thứ cấp

8 – Sử dụng nguồn năng lượng nhiệt thứ cấp 8.1. Các hệ thống TG-ĐHKK…

Đọc thêm
admin 2021-06-27

5687:2010 - Cấp lạnh

7. Cấp lạnh 7.1. Cần phải thiết kế hệ thống cấp lạnh từ nguồn lạnh…

Đọc thêm
admin 2021-06-26

5687:2010 - Bảo vệ chống khói khi có cháy

6 – 5687:2010 Bảo vệ chống khói khi có cháy 6. Bảo vệ chống…

Đọc thêm
admin 2021-06-26

5687:2010 - Thông gió - điều hòa không khí (TG-ĐHKK)

5 – 5687:2010 – Thông gió – điều hòa không khí (TG-ĐHKK) 5.1. Những…

Đọc thêm
admin 2021-06-26

5687:2010 - Các điều kiện tính toán

4 – 5687:2010 Các điều kiện tính toán 4.1. Thông số tính toán (TSTT) của không…

Đọc thêm
admin 2021-06-26

5687:2010 - Quy định chung

3- 5687:2010 – Quy định chung 3.1. Khi thiết kế TG-ĐHKK phải nghiên cứu áp…

Đọc thêm