Trở lại

Bài viết

admin 2021-06-26

5687:2010 - Tài liệu viện dẫn

2 – 5687:2010 – Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là…

Đọc thêm
admin 2021-06-26

5687:2010 - Phạm vi áp dụng

1 – 5687:2010 – Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng…

Đọc thêm
admin 2021-06-26

THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - TCVN 5687 : 2010

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5687 : 2010 THÔNG GlÓ – ĐIỀU HÒA KHÔNG…

Đọc thêm
admin 2021-06-19

Van gió là gì?

Van gió (volume damper) là thiết bị dùng để điều chỉnh lưu lượng gió trong ống…

Đọc thêm
admin 2021-06-19

Bơm nhiệt là gì?

Bơm nhiệt hay tên tiếng Anh là Heatpumps là một thiết bị sử dụng…

Đọc thêm
admin 2021-06-19

Vị trí cần lắp đặt ống gió chống cháy

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2020/BXD quy định một số vị trí nhất thiết…

Đọc thêm