Trở lại

5687-2010

Danh mục
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương: Cà Mau

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1985 đến 2004 Mùa…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương : Cần Thơ

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 14 năm: từ 1986 đến 1997 và…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010: Địa phương: TP Hồ Chí Minh

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1983 đến 2002…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương: Đà Lạt

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1985 đến 2004…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương: Nha Trang

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 19 năm gồm 2 giai đoạn:…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010: Địa phương: Buôn Mê Thuột

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1981 đến 2000 Mùa…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương: Đà Nẵng

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1985 đến 2004…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương: Nghệ An

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm gồm 2 giai đoạn:…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương: Hà Nội

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1971 đến 1990…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010. Địa phương : Quảng Ninh

Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010, Địa Phương: Yên Bái

Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ…

Đọc thêm
admin 2021-07-07

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010: Địa phương: Lạng Sơn

Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ…

Đọc thêm
admin 2021-07-06

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010 : Địa điểm: Lai Châu

Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ…

Đọc thêm
admin 2021-07-06

Tiêu chuẩn TCVN 5687-2010 : Địa phương Sapa

Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ…

Đọc thêm
admin 2021-07-05

Tiêu chuẩn TCVN 5687:2010. Phụ lục B - Hà Giang

Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ…

Đọc thêm
admin 2021-06-27

5687:2010 - Cấp thoát nước

11 – Cấp thoát nước 11.1. Nước cấp cho buồng phun, giàn phun ẩm, phun…

Đọc thêm