Trở lại

Vị trí cần lắp đặt ống gió chống cháy

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2020/BXD quy định một số vị trí nhất thiết phải lắp đặt ống gió chống cháy.

Thế nào là ống gió chống cháy?

Ống gió chống cháy là ống gió có khả năng chịu nhiệt và chịu lửa trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng ta đã nghe nói đến ống gió hoặc thiết bị có khả năng chống cháy EI 30, vậy EI 30 có nghĩa là thế nào?